PV 328 – Proces-Verbaal van inlichtingen aangaande het overlijjden van Van Castelen Paul Henri, wonende Lange Beeldekensstraat 247.
Ten jare 1916, den 27 Februari, 10 u ’s morgens.
Wij Toch Julius, adjunkt commissaris van politie der 5e wijk, behoorlijk afgevaardigd enz., berichten dat wij op bovenvermelde dag en uur van Cras Rosalia Elisa, geboren te Vilvoorde 15 Maart 1847 weduwe Collette Nicolaas, herbergierster, wonende Lange Beeldekensstraat 251, de volgende verklaring ontvangen.
Ik ging daar zoeven eene kenis bezoeken op de mansarde Lange Beeldekensstraat 247 en tot mijne groote verwondering vond ik hem dood in bed. Hij noemt zich Van de Castelen Paul Hendrik, is 73 jaar oud, was reeds lang ziek en moest maandag naar ’t gasthuis overgevoerd worden. Daar die man gansch alleen was en geen familie heeft kom ik u van ’t gebeurde verwittigen.
Ter plaatse gegaan treffen wij Van de Castelen Paul Henri, geboren te St. Truyden 19-1-43, gareelmaker, dood in ‘t bed op de mansarde aan. Het lijk dat geen sporen van geweld draagt is reeds stijf. Wij doen het naar het doodenhuis overbrengen waar dokter Heylen, Delinstraat 64 den dood bestatigd heeft.
Hij schrijft het overlijden toe aan bronchite en hartziekte.
De bijzondere huurster Ahrens Jacoba, vrouw Van den Bergh J., geboren te Rotterdam 1885, verklaart:
“Van de Castelen woont ongeveer 3 jaar op de mansarde. Hij heeft mij nooit over familie gesproken en ik geloof niet dat hij er nog heeft. Hij wordt door de openbare liefdadigheid onderhouden. De laatste 3 maanden was hij aanhoudend ziek.
Hierbij gevoegd het geneeskundig getuigschrift.
Waarvan akte, datum als boven.
(get) Toch