PV 331 – Volbrachte plicht.
Ten jare 1916, den 28e Februari.
Wij Joosten Jan, adjunkt commissaris van politie enz.,ingevolge bijgaanden plichtbrief n° 68/249 van 24e dezer vanwege den Heer Onderzoeksrechter R. Taquet t/s , hebben ons heden hebben ons heden voormiddag met den agent Morel Jozef ter woonst begeven van de Heer Eduard Schotmans, Provinciestraat 191, koopman en vinden erin zijn bureel nedergezet.
1 kas met 94 aarden potjes vleeschextract van 150 gram
6 kas met 100 aarden potjes vleeschextract van 128 gram
5 kas met 176 aarden potjes vleeschextract van 150 gram
1 kas met 220 aarden potjes vleesextract van 150 gram
Doch geen enkel dezer potjes draagt het etiquet “bs” zoals die geleverd door J. Conraeli; zij vertoonen zelfs geen enkel ander merk noch kenteeken.
Wij nemen derhalve 3 potjes als staal met de gewoone pleegvormen, en laten er één aan den belanghebbende, en zenden er één ter ontleding aan den Heer stadsscheikundige, en leggen er één ander ter Griffie der Rechtbank van 1e Aanleg. Na raadpleging van voornoemden Magistraat, nemenwij de aldaar aangetroffen partij potjes vleeschextract zonder “etiket” noch zonder eenig merk, noch kenteeken, niet in beslag.
Wij onderhooren Schotmans Eduard, geboren t/s den 22-3-1863, wonende Provinciestraat 19/1, koopman,welke in ’t vlaamsch verklaart:
“Ik denk dat de heer stadsscheikundige in vergissing moet zijn in zijn verslag over de ontleding van het vleesextract ‘Os’ in vergelijking met de verslagen die ik bezit van de Heeren J. Cleiren, scheikundige, wonende t/s Olijftakstraat 15, en D. Crisfro, bestuurder van het staatslaboratorium, Mercatorstraat t/s die dit zelfde vleesextract ‘Os’ ontleedt en van goede hoedanigheid bevonden hebben, dus voldoende voor de voeding, en onschadelijk voor de gezondheid. Ik doe u opmerken dat het vleeschextract dat U hier vindt, en in beslag nemen wilt, en waarvan de potjes geen etiket dragen geen ‘Os’ is, en dat ik dit sinds lang niet meer fabrikeer en niet meer verkoop”
Voor de hoogervermelde potjes vleeschextract ongemerkt tot staal genomen heeft belanghebbende de betaling geweigerd, en ze ons dus kosteloos medegegeven.
Waaravan akte
(get) Joosten