2e bureel
700#1234

Aan den Heer Hoofdcommissaris,

In de uitstalling van verscheiden winkels zijn voorwerpen tentoongesteld welke vervaardigd zijn uit Artillerie of Infanterie-kogels of uit ontplofbare bommen (springbommen).
Daar de daartoe aangewende deelen eigendom van het Duitsch legerbestuur zijn, is de verkoop van zulke voorwerpen niet toegelaten.
Ten einde de houders van zulke winkels van onaangenaamheden te vrijwaren, verzoek ik u het noodige te doen opdat al deze voorwerpen uit de uitstellingen verwijderd worden.
Ik verzoek bij deze gelegenheid vast te stellen op welke wijze de handelaars in bezit van zulke stukken zijn gekomen en hun tegen verdere aanwerving te waarschuwen.
Ik verwacht melding hierover tegen 1 Maart.

De Militär-Polizeimeister,

(get.) von Wilm. Majoor