Maandag – Vandaag gezien: eene juffer met een groote Sint-Bernardshond. Deze hond droeg in zijne muil eene bus: het huisje der invaliden met twee groote Belgische vlaggen zamelde alzoo giften in voor het werk: Ons Invalidenhuis.

Of die beziens had hoeft niet gevraagd te worden.