Vrijdag – stilaan treft den buitengewone opslag alle artikelen waarvan de verkoop nog goed gaat.

Gisteren waren het de patatten welke tot 25 à 30 fr. de honderd kilo gingen . Vandaag is het tabak en suiker.

De patattenhandelaar welke echter deze ongehoorde prijzen vroeg is echter geklist en zit nu achter de tralies.

De tabak kost op heden 6,30 fr. de kilo. De koffie 8 fr, suiker 2,50 fr.

Door bemiddeling van het komiteit is er echter in enige lokalen broodsuiker ter beschikking der verbruikers à 0,95 fr. de kilo per kist van kg maar wanneer men komt om eene kist is alles uitverkocht ….

In de magazijnen der C.R.B. wordt ook zeep en maïsvlokken per rantsoen verkocht. 100 gr. per man en per 14 dagen …