Afzender: M Van Langenhove, interneeringsgroep Fijenoord, Rotterdam, Holland
Geadresseerde: M. Buyssens (Calais)

 

M. Buyssens,

Ik kom u een kaartje te sturen over mijnen goeden gezonden toestand en ik hoop van u hetzelfde. Het is de eerste maal dat ik van u wat nieuws verneem op een kaart dat gij dienst doet te Calais en M. Coppejans ook. Hoe stelt gij het daar zoo al beste heer, ziet gij daar nog geen ent aan den droevigen oorlog. Mijnheer waar is tog onzen schoonen tijt gegroet van mij

Fr Van Langenhove