PV 573 – Seys Richard, geboren te Zevecote 5-11-75, wonende tijdelijk Kloosterstr 39, leurder,ovetreding.

Ten jare 1916, den 22 April

Wij Toch Julius, adjt commissaris van politie, gehecht aan de 5e wijk enz hebben van onzen agent Braekman Florimond het volgende verslag ontvangen.

Heden namiddag  om 2 ¾ u is Seys Richard, geboren te Zevecote 5-11-75, wonende t/s Kloosterstraat 39, leurder, aan mijne woning  Deurne str 146 komen bellen om naalden te verkoopen, omdat hij niets kon verkoopen trachte hij het openbaar medelijden in te roepen met te vertellen dat hij Fransche deserteur was geheel uitgeput, naalden moest verkoopen op wat geld bijeen te krijgen ten einde naar zijn land te kunnen terug keren.

Aangezien dien kerel leurde zonder voorzien te zijn van leurplaat noch leurpatent en van lichtgelovige medelijdend hebbende personen trachte wat geld te bekoomen zoo breng ik hem ten bureele.

De voor ons gebrachte Seys Richard (zie kant) onderhoord verklaart:

“Mijn wettige woonst is te Oostende, Wellingtonstr 7. Vroeger was ik monteerder aangezien ik door ’t comiteit niet ondersteund wordt en geen werk kan vinden moet ik toch iets doen om aan de kost te geraken. Ik leur met naalden en vertel aan de menschen dat ik vluchteling ben van Oostende meer niet. Ik wist niet dat ik toelating moest vragen om te leuren en patent moest betalen.

Waarvan akte, datum als boven