PV 567 – Bestuurlijke akte

Ten jare 1916, den 20 April

Wij Coopman Karel, adjunkt commissaris van politie enz; hebben van Benoit Van Cleemputte, herbergier, geboren te Voorde, 16 Maart 1864, wonende te Antwerpen, Onderwijsstraat 37, de volgende verklaring ontvangen in ’t vlaamsch.

Dezen morgen is den kleinen Peeters Joseph, wonende Van Helmontstraat 7, mij komen zeggen dat er Hollands brood verkocht werd in den kruidenierswinkel gelegen Van Helmontstraat 9, gehouden door Meeus Frans, dat men zich daer van die brooden kon aanschaffen bij middel der gewone broodkaart met eenen opleg van 8 centiemen per brood.

Ik denk dat zulks een misbruik is.

Meeus Frans, geboren te Lubbeck 22 Oogst 1875, wonende te Antwerpen, Van Helmontstr 9 onderhoord zegt in ’t vlaamsch:

“De verklaring gedaan door Benoit Van Cleemputte is juist.”

“ het Hollandsch brood wordt mij geleverd door het voedings comiteit van Borgerhout aan 0,62 fr het brood. Ik vraag 8 centiemen opleg voor de kosten van vervoer en schade aan het brood toegebracht gedurende het vervoer.

In den winkel onderwijsstraat 28 wordt dit brood op dezelfde wijze verkocht aan 0,88 fr per brood, mijne dochter en vrouw Uijtenhoeven, wonende Slecksestr 20 hebben er gisteren een gekocht aan dien prijs.

De winkelier August Van Hooydonck, Lge Beeldekensstraat 71, verkoopt dit brood ook op dezelfde wijze aan 0,84 fr het brood, vrouw Uijttenhoeven heeft er daar ook gekocht aan dien prijs.

Jacobs Louisa, vrouw Van Hooydonck, geboren te Schilde 6 Januari 1875 wonende t/s Lge Beeeldekensstraat 71 onderhoord, zegt in ’t vlaamsch:

“Ik heb Hollandsch brood verkocht doch sinds maandag j.l. verkoop ik er geen meer. Dit brood heb ik gedurende drij maanden verkocht aan 0,85 fr het brood en kocht het aan 0,78 fr van de genaamde Rijmenans A. Lintschesteenweg 11 te Hove. Ik heb 0,07 fr per brood meer gevraagd aan de klanten omdat ik wel kosten had met het brood zelf naar Hove te halen;”

Schmook Constant, winkelier, geboren te Antwerpen 16 April 1870 er wonende Onderwijsstraat 8 zegt:

“Ik verkoop Hollandsch brood hetwelk ik trek van Jos Van Dijck, Steenebrug 39 Borgerhout. Ik heb het brood verkocht aan 0;80 fr dat ik inkocht aan 0,75 fr.

Hetgeen ik verkocht aan 0,85 fr kocht ik aan 0,80 fr. Hetgeen ik nu verkoop aan 0,88 fr koop ik aan 0,84 fr.”

Waarvan akte om aan den heer Burgemeester t/s verzonden te worden

Datum als boven