Proces- verbaal van de Zitting van de Administratieve Raad van 28 april 1916 om 2u 30 ’s namiddags.
3)De Directeur leest een brief voor waarin de Consul-generaal van de Verenigde Staten te Antwerpen bevestigt , dat de Canadese regering de huur van de het gelijkvloers van het pand, gelegen aan het stationsplein nr 23 ,gebruikt door de emigratiedienst , niet wenst te hernieuwen.
De Consul adviseert de Maatschappij de meubelen en de voorwerpen die zich daar bevinden te verwijderen en ter beschikking te houden van de ex- huurders. Er wordt een inventaris opgemaakt en de Consul wordt uitgenodigd hem te controleren voor de ontruiming.

5) Er wordt een brief voorgelezen waarin de arbeiders de Raad bedanken voor de uitbetaling van een tweede kwart van de achterstallige lonen tot eind april 1915.

6) De Directeur leest een brief voor van de Heer Cadot, Directeur van de firma Gaumont te Brussel, betreffende de optimale voorwaarden voor de installatie van een openluchtcinema.
De Raad stemt in met die besluiten.
De Raad keurt ook een plan goed van de Heer architect Van Averbeke voor de constructie van een Japans portiek waarin het filmscherm opgehangen zal worden.
De uitvoering van dat project zal 3368 fr kosten. De cabine en de fundamenten zullen uitgevoerd worden door het personeel van de tuin onder leiding van de Heer inspecteur Rama.
De werken kunnen echter pas aangevat worden op voorwaarde dat het sluiteningsuur van theaters, bioscopen en publieke plaatsen geen uur vervroegd wordt door de Duitse overheid, want daarvan is sprake.
In dat geval zou de filmvoorstelling moeten eindigen om 10 uur Belgische tijd. Omwille van het daglicht zou de voorstelling echter pas vanaf 9 uur Belgische tijd kunnen aanvangen . Onder deze voorwaarden is de geplande uitgave niet verantwoord en zal men zich tevreden stellen met een tijdelijke installatie.