Afzender: Camille De Smijtter, Rouen
Geadresseerde: Kozijn, Nichte en Fen, Calais

Beste Kozijn en Nichte en Fen

Ik heb zeer goed uwe eerste ontvangen en het ware voor mij een groot geluk u te kunnen met een bezoek vereeren.
Ik heb nog geen antwoorde gehad van den Burgemeester van Poperinghe ik zou willen eens naar huis gaan al hoe wel den toestand van Moeder betert; Telesphoor gij zijt altijd den trooster der bedrukte voor mij ook had mijn Moeder mij een plaisier gevraagt gelijk zij geere witten wijn drinkt waar er geen midel voor uw van 20 fleschen te zenden wijn dat men koopt aan 120 de litre en al de onkosten van ambuleeren en zenden op mijne naam.

Telesphoor in die gij dat konde doen gij zoudt mij grootelijks veel plaisier doen en de rechten zij zouden betaalen in Poperinghe. Telesphoor laat mij weeten of gij de tijd zoudt vinden en wat ik uw schuldig ben voor dat goed werk.

In afwachtinge van in het korte een antwoorde blijft ik altijd uwen genegen kozijn.

 

Mijne Beste Groeten en dank uw op voorhand.
Camille De Smijtter

Ik heb zoo daanig veel werk dat ik bijna den tijd niet en heeft om te eeten zoo de zaaken gaan goed en ik peis van ze te doen goed voortgaan de waare en zal niet verslechten