Afzender: Marguerite Hoornaert – De Smytter, Poperinghe
Geadresseerde: Fam. Buyssens

 

Beminden Cozen, en Nicht, en zoontje,

In de naam van Moeder kom ik u grootelijks te bedanken voor die 2 flesschen wijn dat wij gisteren goed ontvangen hebben. Wij hebben gezien dat er noch zullen achter komen en Moeder is daar over zeer kontent. Zij zegt Beminden Cozen en Nicht indien wij u iets kunnen plezier, ’t zij nu of later, ge moet het ons maar laten weten, wij zullen het ook seffen doen.

Met Moeder gaat het altijd stillekens beter en nu met het goed weder en ondertusschen een glas van uwen goeden wijn zal zij welhaast geheel hersteld zijn. Met al de andere van de familie gaat het zeer goed en wij zijn kontent dat het met hulder ook zoo is Beminden Cozen en Nicht.

De Complimenten van geheel de familie en nochmaals grooten dank en wij denken dat u zoontje nu al groot moet zijn en indien gij een portret hebt met uwe vrouw en zoontje en u er op ge zult ons veel plezier doen van een te zenden want wij en kennen uwe vrouw en zoontje nog niet.

Mijne beste groeten
Uwe nicht
Marguerite Hoornaert – De Smytter