Afzender: L. Keusters, Bois le Duc (‘s-Hertogenbosch, Nederland)

Geadresseerde: Télésphore Buyssens, Calais

 

Mijn beste Mijnheer Buyssens,

Ik heb uw kaart van de 1e van de lopende maand ontvangen, de enige die me is toegekomen. Ik heb erop geantwoord.

M. Rubens is aangesteld als groepsoverste (controleur) van de 3e Afdeling CFB op veldtocht in Frankrijk. Ik veronderstel dat er meerdere afdelingen zijn. Hoeveel? En hoeveel stations van de CFB? Welk een soort leven leidt men ginder? Is het mogelijk om zich daar comfortabel te installeren? Is het leven duur? Kan u mij, algemeen genomen, enkele inlichtingen verschaffen over de toestand van het personeel, dat aangewend werd door het Belgisch leger?

Hier is het leven duur, wij verliezen veel op het wisselen van geld. Wij zien dikwijls Hollanders die terugkomen van Duitsland; zij zeggen allemaal dat de toestand er slecht is wat betreft de voedselbevoorrading; men heeft er genoeg van. Is uw familie u gevolgd? Hoe gaat het met hen? Wat mijn vrouw en mij betreft, wij stellen het goed.

Goed, mijn lieve vriend, laat ons hopen dat we mekaar vlug zullen terug zien in ons herbevrijd vaderland.

L. Keusters