Afzender: Télésphore Buyssens, Calais
Geadresseerde: Heer Ornelis

 

Waarde Heer Ornelis,

Met veel genoegen heb ik uw briefje van den 8n dezer ontvangen, maar met nog meer genoegen heb ik vernomen dat ge door alles goed doorgesparteld zijt.

Wat mij betreft, ik ben niet meer werkzaam aan de Fransche Staatsspoorwegen te Rouen, maar maak deel uit van de 21me Section des Chemins de Fer de Campagne en doe dienst als stationonderoverste in Calais Vieux Bassin sinds Februari dit jaar. Met de gezondheid gaat het nog goed, alsook met die van vrouw en kind.

In afwachting onzer blijde terugkomst, gelieve mijne hartelijkste groeten te aanvaarden. Een ambtsbroederlijke handdruk van uw

T. Buyssens.
Sous-chef de station belge
À Calais Vieux Bassin