Gemeentebestuur van Antwerpen.
2e Bureel.
Nr. 68

Voorwerp: Verdwijnen van boeken van de volksboekerij.
Minuut.

De Burgemeester aan den heer Hoofdcommissaris van politie.

Mijnheer de Hoofdcommissaris,

Het is gebleken dat er, in den laatsten tijd, door de schuld van de onregelmatige toestanden, meerdere boekdeelen van de stedelijke boekerijen verloren gingen. Bij openbare verkoopingen van inboedels, en ook bij het ontruimen van woningen onder toezicht van de politie, worden boeken aangetroffen die stadseigendom zijn.

Ik verzoek u dan ook de aandacht van uwe ambtgenooten der verschillende wijken op dit feit te vestigen en hun te vragen, bij dergelijke gevallen, het mogelijke te doen opdat boeken van de stadsboekerijen aan de belanghebbende diensten zouden terugbesteld worden.

De Burgemeester.