Afzender: Optatus Buyssens
Geadresseerde: Télésphore Buyssens, Calais

 

Beminden Broeder ,

Hierbijgevoegd de expeditie van mijn testament. Verzoek hetzelve zorgvuldig te bewaren.
Hier alles wel. Binnen weinige dagen vertrekken we naar eene nieuwe bestemming die ik, om veiligheidsredenen, moet zwijgen – waarvan ik den datum nog niet voorzien kan – zal ik je meer inlichtingen verstrekken. Ik ben zinnens je een heel nieuwe serie postkaarten – van het slach waarvan je er reeds een zestal bezit – op te zenden. Zoodra ik ze kan bekomen zal zulks gebeuren.

Hartelijkste groeten aan Therese en Fen en beste wenschen aan U allen
vanwege Uwen liefhebbenden,
Optatus