Afzender: Hardie
Geadresseerde: Buyssens en Familie

 

Waarde Vriend Buyssens en Familie,

Met genoegen heb ik Uw kaartje ontvangen waardoor ik verneem dat U goed mijn zending ontvangen hebt en U allen nog in goede gezondheid zijt.

Ik heb het ook nog opperbest en heb goede hoop dit jaar toch naar Antwerpen te kunnen gaan.  Het nieuws door de dagbladen aangekondigd begint ons goeden moed te geven en er begint weder leven in onze wakkere soldaten te komen. Zal ik nog de gelegenheid hebben U in Augustus in Kales te bezoeken? Ik begin er sterk aan te twijfelen en liever zullen wij ons maar in de groote Scheldestad ontmoeten om daar een smakelijk glas op de overwinning te drinken. Wat zullen de Ouders gelukkig zijn indien ik naar huis mag terugkeeren. Ik verwacht dagelijksch een antwoord van hen.

Aanvaardt, Waarde Vriend Buyssens en Familie , mijn hartelijkste groeten en een warme handdruk aan allen.
[…] Hardie