Afzender: Hardie
Geadresseerde: Mijnheer en Madame Buyssens, Calais

 

Mijnheer en Madame Buyssens,

Hierbij gevoegd zendt ik U de portretten van mijne ouders welke ik U beloofd heb tijdens mijn verlof in Kales.
Ik ben goed in mijne afdeeling aangekomen en weder mijnen dienst herwonnen.

Mochten onze vrienden de Russen nu maar het geluk hebben in hunne overwinningen te slagen en ons daardoor gelukkig maken en ons weder spoedig naar Antwerpen brengen. Ik denk in de maand Augustus weder 7 dagen verlof te vragen en zal dan ook niet nalaten U weder een bezoek te brengen.

Hopende, Beste Heer en Madame Buyssens, dat mijn schrijven U genoegen moge doen zendt ik U mijne hartelijkste groeten.
… Hardie
Serggeant “B” 174
Armée Belge.