Afzender: Télésphore Buyssens, Adinkerke
Geadresseerde: John

Mijn beste John,

Uw brief van den 24n is me met wat vertraging toegekomen, wijl de bedienden uit Calais hem door hebben moeten sturen naar Adinkerke, waar ik sinds den 26n Juli werkzaam ben. Ik schuif dus geleidelijk op. Hoe dikwijls nog vóór we de geliefde Scheldestad zullen bereiken? Alleen de toekomst zal dat uitwijzen.

Vrouw en kind zijn achtergebleven te Calais, rue Littré n° 2, waar ze nog immer verlangend uw bezoek verbeiden, want het is toch te hopen dat na die periode van “sluiting” ook een periode van “opening” kome: dat zien we zelfs in de atmospheer, getuige het spreekwoord: “na regen komt zonneschijn”.

In afwachting zou ik u heel vaderlijk moeten inboezemen en hoop toespreken; maar ik bevind me nu in hetzelfde geval, gescheiden van mijne familie, en kan dus niets anders doen dan u laconisch opdragen, wat ik zelve zoo noodig heb.

Gelukkig brengt mijn dienst wat verstrooiing in de nare gedachten, en heb ik niet te veel te klagen over woonst en voeding: ik ben namelijk in pensioen in de Panne, in het Hôtel de Flandre, vlak vóór de zee.
Enfin… geen ander nieuws. Zooals vroeger blijf ik voor alles gansch ter uwer beschikking.
Goed heil!

Uw toegenegen,
T.B.
P.S. Hierbij gevoegd het gevraagde.