Vrijdag – In gevolge eene Duitsche verordening welke de maximum prijs voor boter op 5,40 fr. stelde, hadden er vandaag op de markten verschillige opstootjes plaats. Boeren en boerinnen welke aan dien prijs weigerden te verkoopen zagen hunne boter aangeslagen en door de politie aan de reglementaire prijs verkocht of eenvoudig weg door de marktbezoekers ontstolen worden. Bovendien liepen zij nog eene gerechtelijke vervolging en soms op de koop toe nog eene rammeling op. Het droevig gevolg hiervan is dat we nu wederom zonder boter zitten en de sterke kaas tot 1,75 fr. gestegen is. Die onmiddellijke stijging van andere smeer was natuurlijker wijze te voorzien. De handelaars in levensmiddelen hebben allen in een omzien de woekerhandel geleerd.