Afzender: Télésphorus Buyssens, De Panne
Geadresseerde: Thérèse Buyssens – Levering en Fen, Calais

Liefste Thérèske, Beste Fen,
Nu heb ik inkt gekocht, en maak er gebruik van om u nog een woordje te sturen: ge zult me verontschuldigen dat de kaart niet al te wel geschreven is, maar ik heb geen tafel op mijne kamer en gebruik dus mijne knie als lessenaar.

Voor het oogenblik loop ik nog rond in de statie om den hoop te vergrooten, en heb dus gelegenheid gevonden in mijne ledige uren de Panne eens te doorkruisen: maar wat pracht! Wat heerlijk schouwspel! de villa’s in alle bouwtranten tusschen de duinen getooverd als echte spookkasteelen uit den sprookjestijd. De indruk is overweldigend: een echte tentoonstelling. En wat moet dat geweest zijn in vredestijd, als al die woonsten vol leven en vreugde waren, vol jolijt en muziek.

Enfin, die tijden komen terug, daar zijn de Belgen veel te energiek voor!
De complimenten aan de beminnelijke dames en heer van neven de deur.
En de Fen? Nog altijd braaf ?

Uw teedere
T. Buyssens