Afzender: Télésphorus Buyssens, Adinkerke
Geadresseerde: Schoeters

Mijn beste Schoeters ,

Sinds enkele dagen bevind ik me in Adinkerke, als deel uitmakend van de 2de sectie des Chemins de Fer en Campagne. De helft van Antwerpen zit er overigens: allen overgekomen van Holland en Engeland, en nu meest werkend voor den dienst van Weg en Werken.

Mijne vrouw en mijn zoontje zijn natuurlijk achtergebleven in Kales. Coppejans en Van Wambeke, beiden werkzaam in Klein Leysele, hebben me reeds een bezoek gebracht te Adinkerke.
Heb vernomen dat Kyndt in Thouars werkzaam is bij Tours (in het centrum van Frankrijk), als bediende van de Fransche Staatsspoorwegen. Mr Rubens is ook te Adinkerke.

Anders geen nieuws. De gezondheid, alhoewel ik er mag bijvoegen “ de magere”, laat nog niets te wenschen over.

De hartelijkste groetenissen en de beste wenschen van wege
Uwen toegenegen,
T.B.