De Laet, Maria Ludovica geb t/s 18-2-1876 won. t/S Nieuwstraat 1. Marktkraamster beticht met het te koop stellen van onrijp fruit. Getuigen Sarel Joseph Petrus geb. te Oostende 8 Mei ’48 won t/S Inkomstr. 37 Fruitleurder

 

Het feit heeft plaats gehad den 28 Juli 1916

Gezien en toegestuurd aan den hier ambtenaar Obenb. Min bij de politierechtbank alhier.

 

Antwerpen. 30 juli 1916

Ten jare 1916 den 28 Juli om 7 ¼ u ’s morgens. Wij Leleu, Jospeh adj. Com. Enz ontvangen van onzen politieagent Rogie Leopold het volgend verslag in ’t Vlaamsch: Op bovengemelden datum ten politiebureele gebracht ongeveer acht kilo peren dewelke op de markt der Oude Vaartplaats te koop gesteld werden door De Laet Maria en die door den stadsfruitkeurder Sarel Joseph als onrijp voor het gebruik aangewezen werden. Genoemd fruit werd naar het wegenhuis der Dinletstr. Overgebracht. De Laet Maria Ludovicus onderhoord in ’t Vlaamsch: de peren stonden niet te koop maar wel onder het kraam. Ik wist dat zij niet rijp waren.

Voor het bovenstaande enz.

Waarvan akte – datum als boven

(get.) Leleu