Gewone Algemene Vergadering van 30 juli 1916
Boekjaar 1915-1916
Verslag van de Administratieve Raad

Niet alleen zijn onze inkomsten nog verminderd, ook het voeden van de dieren blijkt steeds een moeilijker en duurder aspect.
Deze twee oorzaken hebben ertoe geleid om vanaf vorige maand oktober de werking van de Melkerij af te schaffen.Zij was in hoge mate verlieslatend en de huidige toestand van de Maatschappij liet niet toe ze te behouden, hoe graag we ook een gezonde en pure melk ter beschikking willen blijven stellen van onze leden en het publiek.


Om dezelfde economische redenen hebben we in de maand maart aan de directie van de Zoo van Rotterdam moeten vragen om de vleesetende zoogdieren, die zich nog in onze Tuin bevonden, in de kost te nemen. Hun bijzonder duur onderhoud woog zwaar op ons budget. Wij vragen, Heren, onze dank te betuigen aan de directie, die onze vraag gunstig heeft ontvangen…

De actuele omstandigheden hebben ons maatregelen doen nemen, waaruit een nieuwe factor is ontstaan die zich bij de gebruikelijke inkomsten heeft gevoegd: de uitbating van de CINEMA.
Deze uitbating heeft alle installatiekosten gedekt en alle kosten van de particuliere filmvoorstellingen van de Maatschppij. De winst bedroeg op 30 april van vorige maand maart 12788 frank.