Afzender: Télésphorus Buyssens, Adinkerke
Bestemmeling: Familie Domien Levering- Segers, London

 

Waarde Schoonbroeder en Schoonzuster en Familie,

Na 6 maand verblijf te Calais ben ik benoemd geworden te Adinkerke, dus op Belgischen bodem: de vrouw en het zoontje zijn moeten achterblijven in Calais. Ze stellen het nog altijd goed.

In uwe kaart van de 10e Mei zegt ge o.a. une lettre suivra. Tot hiertoe kwam geen enkele brief ons toe. We zouden nogtans zoo gaarne eenig nieuws ontvangen over uwen toestand in Engeland, over de werkzaamheden van Domien, over Antwerpen, enz. enz. Te vergeefs ook vroegen we aan Rik, die ons meldde dat dieven in ons huis gebroken waren, wat er eigenlijk ontvreemd werd.

In de hoop dat ge u allen nog over eene goede gezondheid moogt verheugen, zoo aanvaardt allen de hartelijkste groetenissen en beste wenschen
van uwe toegenegen familie
Buyssens-Levering
T.B.