Zaterdag – Lang is het geleden dat er nog iets aanteekenenswaardig in onze omgeving is voorgevallen.

Verordeningen met de macht op het aangeven van koper, van wollen goed, kleurstoffen, ondergoed, kousen enz., enz.

Ons aardappelrantsoen is verminderd tot 200 gr. per man. Het broodrantsoen gaat verminderd worden. De boter moet volgens Duitsch bevel 5,55 fr. verkocht worden, doch sedert dat bevel mag men zich gelukkig achten ergens gesmokkeld weg 1 kg. te kunnen koopen à 7 tot 7,50 fr.

Het herstellen van schoenen kost 15 fr. voor een paar halve zolen en achterlappen.

Ten oorzake van den meelnood in Nederland komt ons geen Hollandsch brood meer toe.

Elkeen is konijnenkweeker geworden. Des zondag worden er op de vogelenmarkt met duizenden verkocht. Gemiddelde prijs voor een diertje van 4 weken 1,25 fr.

Op 21 augustus laatstleden (maandag) was het mijn 25-jarig beroepsjubileum. Felicitaties van vader, moeder, vrouw en kinderen, broer en schoonzus. Van baas of gasten: niets. Aangename verrassing!!