Afzender: Télésphorus Buyssens, Adinkerke
Geadresseerde: Van Handenhoven, Niort

Mijn beste Van Handenhoven,

Met veel genoegen uwen brief van de 7n ontvangen. Heb dank voor de vriendelijke gevoelens die ge ten mijnen opzichte uitdrukt.

Wegens de censuur schrijf ik u op open kaart; we genieten geen vrij briefvervoer: uw brief werd me natuurlijk dubbel getaxeerd; maar dat is het allerminst.

Heb ook gesproken aan Heer Rubens over uw geval; er blijft u maar één ding te doen: subito presto de lijst invullen en er uitdrukkelijk bijvoegen in de Colonne d’observations: “pour l’ Armée en Campagne”.
Voordeelen aan die zaak verbonden: 1° vergoedingskosten; 2° dienst als hoofdtreinwachter verzekerd; 3° en 4° wat ik u nu voor het oogenblik niet vertellen mag, maar dat juist wijl ge slechts 35 ½ jaar oud zijt van ’t grootste belang is. Nieuwe sectiën worden bijgevormd. Schrijf in! Schrijf in!

Mijne familie is in Calais achtergebleven. Overigens alles goed. Ben tevreden dat Heer Kyndt u mijn adres heeft bezorgd: zoo weet ik ten minste dat mijn kaart hem toegekomen is te Thomars.

In de hoop dat gij en uwe familie u ook over een goede gezondheid moogt verheugen, zoo aanvaard mijne hartelijkste groetenissen, ook van den Heer Rubens, hoofd der 3de brigade.

Uw immer bereidwillige,
T.B.