2e bureel
700#834
voorwerp: Munt. Woekerhandel met munt. Uitgeven van valsche munt. Maatregelen

Hoofdbureel van politie

Uitreksel der dagelijksche orders van 21 Augustus 1916

De heer Militär-Polizeimeister stuurt mij den volgenden brief nr. 18742 II a in datum van 17-8-1916.
Er zijn Valsche 10 en 25 centiemen in omloop. De inprenting der valsche stukken is stomp en onduidelijk, bijzonder de krans rond het jaartal komt niet goed uit.
De stukken houden zichtbaar veel lood in; zij zijn week en kunnen met een mes gemakkelijk gekorven worden.
Bij de valschen 10 centiemen is de buitenrand opvallend stomp.
Het jaar 1915 is aangeduid als dit van uitgiste.
Wie valschen stukken in omloop brengt, moet aangehouden en den Militarpolizeimeister, bureel 17, voorgeleid worden.

 

nvdr: Ook valse bankbiljetten waren in de omloop. Valsmunters werden onmiddellijk aangehouden.