2e bureel
700#659
Bevoorrading. Vervoer van granen bestemd voor de voeding der bevolking. Politietoezicht.

Aan de Politie der Stad Antwerpen.

“Er werd opgemerkt, dat met de doorgaande elektrische trams aan de Schijnpoort en Bredapoort dagelijks groote hoeveelheden aardappelen binnen gebracht worden. De lieden vervoeren deze binnen de wagens onder de banken, waar door de posten zelden toezicht geoefend wordt. Hetzelfde gebeurt in minder grooten omvang aan de Mechelschepoort. De met geschouderd geweer staande schildwacht kan zich in de wagens niet voldoende bewegen, om het onderzoek degelijk te doen. De Belgische politiebeambten, aan wie het in de eerste plaats opgelegd is, dit onderzoek te doen, treden bijna niet op. Ook worden voertuigen niet voldoende nagezien.”

Ik verzoek de aan de stadspoorten diensthebbende politiebeambten tot een scherper toezicht op de voorbijgangers aan te sporen.

De Militaer-Polizeimeister,
Von Wilm,
Majoor.-