2e bureel
700 # 1040

Aan den heer Burgemeester der Stad Antwerpen.

Naar aanleiding van de inbeslagname, die op 18 Augustus door 2 Kriminalbeambte van de Kommandantur in het huis Diepestraat 123 werd uitgevoerd, had er tussen 12 en 1 uur ’s middags een samenscholing van 800-1000 mensen voor genoemd huis plaats.

Er vielen smaadwoorden tegen de beambten, de menigte trachtte met geweld in het bezit van de inbeslaggenomen waren te geraken en het gelukt haar ook een groot deel daarvan te stelen. Aan de 2 Kriminalbeambte was het natuurlijk niet mogelijk om de menigte zonder hulp van de politie uiteen te drijven. Van hunne vuurwapens wilden zij, met het oog op vrouwen en kinderen, geen gebruik maken.

Alhoewel het lawaai ver hoorbaar was en het samenstroomen van zooveel menschen zelfs op verren afstand kon worden waargenomen, trad de politie niet op. Zelfs politiebedienden, die het opstootje zagen, vonden geen aanleiding om de beambten te ondersteunen en de menigte uiteen te drijven.

[…]