2e bureel
700#659
Bevoorrading. Vervoer van granen bestemd voor de voeding der bevolking. Politietoezicht.

Stad Antwerpen.
College van Burgemeester en Schepenen.
Zitting van Dinsdag 26 september 1916.
Beraadslaging – Proces-verbaal

Politiemaatregelen aan de stadspoorten.- Het college deed in zake al wat kon gedaan worden, om de belangen der bevolking te vrijwaren en de verplichtingen, haar door de bezettende overheid opgelegd, te vervullen.

Gelet op de noodzakelijkheid om talrijke vaste politieposten in te richten, zoo voor de bewaking van talrijke gebouwen, door Duitsche overheden betrokken, of voor het toezicht over de plakborden, als voor de handhaving der goede orde aan dop- en soepbedeelingslokalen, aan magazijnen voor uitdeeling en verkoop van eetwaren en aan de bureelen gelast met de verdeeling der kaarten, zoo is thans geen personeel beschikbaar om het toezicht aan de poorten uit te breiden.

Bij verordening:
De Secretaris,                                                              Het College,
(get.) H. Melis.                                                            (get.) J. De Vos.