Zaterdag – Vandaag valt er wederom wat aan te stippen. Naar aanleiding van het verminderen van het broodrantsoen dat op 325 gr. per dag gebracht is, hadden de volksvrouwen besloten aan den burgemeester hunnen hachelijken toestand te gaan blootleggen en vergrooting van rantsoen te vragen. Ongeveer 3000 vrouwen begaven zich dus stoetsgewijze met zwarte vlag voorop, welke hun echter door de politie is afgenomen, ten stadhuize. Eene delegatie onderhandelde met den burgemeester en keerde rond half twaalf volgens het schijnt met een bevredigend antwoord terug.

In den namiddag heb ik voor de 1ste maal een Duitsch luchtschip L31 over de stad zien zweven. Dit bracht natuurlijk ook elkeen te been, nog te meer daar hij laag over de huizen vloog en alle details goed zichtbaar waren.