2e bureel
700#558
voorwerp: Bevoorrading der bevolking en van andere gemeenten.

Politieverordening tegen woeker in levensmiddelen op de markten: besluit.

Art.1- Het is op de markten van Antwerpen verboden aankoopen of verkoopen van eetwaren in het groot te doen.

Art. 2- Winkeliers, inleggers en uitventers die aankoopen door voor den voortverkoop, moeten in het bezit zijn van een bewijsschrift vermeldende hunne hoedanigheid. Dit bewijsschrift zal door het Gemeentebestuur afgeleverd worden tegen voorlegging van een patent van koopman, winkelier, voortverkooper of inlegger van levensmiddelen en tegen de uitdrukkelijke verbintenis geene aankoopen op de markten van Antwerpen te doen dan voor bevoorrading van winkels in de Stad of voorgeborchten gelegen, of voor voortverkoop in hetzelfde gebied.

Art. 3.- Waren aangekocht in strijd met bovenstaande bepalingen moeten dadelijk opnieuw te koop gesteld worden, zoo niet zullen ze in een stadsmagazijn opgeslagen worden.

Art.4.- Zijn zulke waren aan bederf onderhevig, dan worden ze ter beschikking gesteld van de Godshuizen, het Bureel van Weldadigheid of andere liefdadige instellingen.

Art. 5.- De prijs zal geregeld worden overeenkomstig de wet op de rekwisities of overeenkomstig de heerschende maximumprijzen.

Art.6.- Overtreders van bovenstaande bepalingen worden van de markt verwijderd en hun standbewijs en het bewijsschrift vermeld in art. 2 worden desgebeurlijk ingetrokken. Zij zullen bovendien strafbaar zijn met de boeten en gevangenisstraffen voorzien in art.311. van het Strafwetboek.-

Art.7.- Het tegenwoordig reglement is dadelijk na zijn bekendmaking uitvoerbaar.

Het besluit is sinds 7 September 11., van kracht en het heeft den besten uitslag opgeleverd. Het is niet alleen toepasselijk op de groenten, maar ook op mosselen, visch, vleezen en andere eetwaren.

[…]

Aldus gedaan ten Stadhuize, den 30n September 1916.-

De Burgemeester,
Jan De Vos.-