Zaterdag – Vandaag is er een ongemeen troepenverkeer in Antwerpen waar te nemen. Sinds lang hebben wij zoo iets niet meer gezien.

In kleine groepkens vertrekken slagveerdige soldaten, veldkeukens, opgestapelde gepakwagens van alle soort enz. Waarheen ???

Rond 5 uren hebben wij het bezoek gehad van een vlieger, een tweedekker. Daar er op geschoten is, doet dit veronderstellen dat het een bondgenoot was. Hij is in noordwestelijke richting verdwenen.