1083 Delacroix Maria Joanna geb. Borgerhout 8 december 1896 won t/S Van Moerlandtstr. 29 overtreding bevolking.

Wordt in geen vorig P.V. behandeld.
Het feit heeft plaatsgehad den 24. September 1916.

Gezien en toegestuurd aan den heer officier openbaar ministerie Antwerpen den 30 september 1916.

Ten jare 1916 den 24. september ’16 Wij Segers Frans adjunkt en.hebben van onzen agent VanVoore verslag ontvangen in de Vlaamsche taal.

Heden namiddag om 12 ½ heb ik bestatigd dat de genaamde Delacroix, Maria-Joanna meer dan acht dagen woonachtig is in de Van Moerlantstr. 29, komende van de twee Metten str. 96 zonder zich te laten in schrijven in de bevolkingsregisters.

De genaamde Delacroix Maria Joanna (nader op kant) ten bureele ontboden, en onderhoord te worden bekend in de Vlaamsche taal het feit ten haren lasten gelegd. Van het bovenstaande hebben wij aan den heer officier openbaar ministerie tts enz…..

Antwerpen 28 september 1916.
(g.) Segers