BEKENDMAKING

Voor de onder militair kontrool staande mannelijke Belgen uit de gemeenten Antwerpen, Borgerhout en Berchem, wier arbeidstoestand op 8, 9 en 10 l.l. nog niet onderzocht is geworden.

De leden der voormalige BURGERWACHT van Antwerpen, Borgerhout en Berchem nemen niet aan deze vergaderingen deel, maar verschijnen tezelfdertijd met de in Deurne, Merxem en Hoboken woonachtige volgens onderstaand overzicht tot de gewone kontroolvergaderingen in de Hal der Handelsbeurs te Antwerpen:

Nr. 1 – 1000 den 22 November om 9 uren ’s morgens

Nr. 1001 – 2000 den 22 November om 10 uren ’s morgens

Nr. 2001 – 3000 den 23 November om 9 uren ’s morgens

Nr. 3001 – Einde den 23 November om 10 uren ’s morgens

De in hun land ontslagen vijandelijke oorlogsdeelnemers en de voormalige leden van het Belgisch verplegingspersoneel nemen de 23 November ’s morgens om 10 uren aan het kontrool der Burgerwacht deel.

Antwerpen, den 4 November 1916.

Der Gouverneur,
Freiherr von Huene,
Generaal der Infanterie.