MA 24647

PV 1120 – Staalneming van melk genomen bij Van Look Maria Louisa

Wonende Cassel 49 te Austerweeel.

1916 den 10 october om 8 ½ uren ’s morgens heb ik ondergetekende op den openbaren weg der Paardenmarkt en gaf aan Van look Maria Ludovica, wonende te Cassel 49 te Austerweel; mijn inzicht te kennen om een staal melk te nemen.

Aard: melk – Plaats aan den arm gedragen. Aard: Koperen stoop, vorm rond, inhoud 5 liters,  Opschrift: geen. sluiting: koperen deksel, bijna ledig. Adres: Van Look Jozef, Cassel 49 Austerweel. Verkoopprijs 0.20 fr de liter.

Van Look Maria verklaart:

“De melk komt van ons eigen koeien en ik verkoop haar zonder bewerking of water mengeling. Ik heb drie stalen van een liter genomen en gemerkt V.G. n>- 91 Politie der 2e wijk.”

Staalneming van 10 October 1916.

Ik heb haar gevraagd of zij de flesschen een ander merk zou willen geven en zij heeft geweigerd.

Ik heb haar een staal gelaten en de twee overige verzonden een naar de griffie en het andere naar de scheikundige.

Geene opmerkingen.

Ter bevestiging P.V. voor den heer Procureur de Koningst/s.

Antwerpen 10 October 1916

(get) Geurickx