Proces- verbal van de Zitting van de Administratieve Raad van 27 oktober 1916 om 2.30;

3 a ) Om te besparen op de brandstof zal de Reptielengalerij gedurende de winter gesloten zijn.
De krokodillen zullen ondergebracht worden in het gebouw van de nijlpaarden, de Terraria en slangen zullen in andere verwarmde lokalen geplaatst worden.

4 )De Raad aanvaardt in dank het aanbod van de Heer Directeur van de Dierentuin van Rotterdam om gratis drie pelikanen in de kost te nemen . Zij bevinden zich nu nog in de tuin van de Maatschappij en de aankoop van vis en vlees voor hun onderhoud is bijzonder duur.

5 ) Men besluit om het saldo van de achterstallige bedragen op wedden en lonen aan het personeel te betalen.

7 ) Op vraag van de heer M. Gevers, Beheerder, onderzoekt de Raad de aankoop van zes melkkoeien.
Het zou de bedoeling zijn hun melk per glas te verkopen in de lokalen van de tuin,om de leden van de Maatschappij de kans te bieden zich een zuivere en gezonde melk aan te schaffen. De prijs van de voeding van die koeien zou kunnen gecompenseerd door te besparen op de dieren, die gehuisvest zijn in de grote stal van de herkauwers. Hiervoor zou men meerdere dieren moeten opofferen.