Dinsdag – Ik heb dus wederom terug gewonnen in gewicht. Het is wel maar 2 kilos maar het is toch al 2 kgs. Dat begint toch al. Het werd tijd want mijne knoken begonnen er leelijk door te steken.

Van vader hoorde ik vertellen dat en zijner bekenden ergens schreef: “Ik heb nooit kunnen begrijpen dat een geraamte met een vel erover in ’t leven kon blijven”. Dat zou bij mij toch wel het geval hebben kunnen worden, zooals ten anderen bij oneindig veel meer personen. De patattenbedeeling in de winkels is dus vervangen door eene bijna algeheele raapkoolenbedeeling.

Sommige huishoudens krijgen zoodoende voor een dag rantsoen: … eene raapkool. Hou daar maar een middagmaal van voor drij personen.  Wanneer zullen wij toch uit die hachelijke toestanden verlost zijn? Verschillige sensatienieuwskens beginnen wederom de ronde te doen.