PV 1409 – Vervulde plicht inzake familie Van Dingenen Lge Noord str 30 t/s.

Gezien en toegestuurd aan den Heer Kinderrechter t/s

Antwerpen, den 24 december 1916

Ten jare negentien honderd en zestie den drijen twintigsten December.

Wij Van Sprengel Louis adjunkt commissaris van politie, gehecht aan de 2de wijk, behoorlijk afgevaardigd door den Heer commissaris, ingevolge het plichtschrift n° 1347/3449 van 19 dezer en uitgaande van den Heer Kinderrechter Dierxsens, verhalen.

De genaamde Van Dingenen Willem Jozef, wonende t/s Lge Noord str n° 30 is een zeer oppassend werkman; voor den oorlog was hij foreman aan de dokken hij werd gebrekkelijk als gevolg aan een werkongeval.

Zijne vrouw Lambin Marie Catherine heeft hem sedert ongeveer een jaar verlaten om met een minnaar te gaan wonen Montevideo straat n° 14 en de kinderen bij hem latende.

Het oudste meisje Isabella Carolina deed sindsdien het huishouden en gedroeg zich zeer goed – met de dochter der beneden bewoners volgt zij de avondschool en zij is altijd te huis op behoorlijke uren, de benedenbewoners geven de beste inlichtingen betrekkelijk haar gedrag.

Waarvan akte datum als boven.

(get) Van Sprengel

 

 

PV 1410 – Bestuurlijke akte

Ten jare 1916 den 23 december om 3 ½ ure namiddag.

Wij Geurinckx Victor, adjt commissaris van politie aan de 2de wijk gehecht, behhoorlijk afgevaardigd, verhalen dat op datum en uur als boven voor ons verschijnt Van Dingenen Guillaume Joseph geboren t/s 19-5-1875 wonende Lge Noord straat n° 30 t/s. Welke ons verklaart naar het Stuivenberg gasthuis te gaan om er in behandeling te blijven en verzoekt ons om zijne kinderen in een gesticht te doen opnemen, daar hij van zijne vrouw gescheiden leeft.

Deze kinderen noemen zich Van Dingenen Eduard geboren t/s 14-6-1905 en Leopold geboren t/s 1-11-1906 bij hem inwonende. Zijn vrouw Lambin Maria Catherina geboren t/s 22-4-1881, welke hij gehuwd heeft t/s op 2-2-1899 woont nu Montevideo str 14 t/s. Daar deze kinderen dus aan hun lot zullen overgelaten zijn en in hunne bestaanmiddelen niet kunnen voorzien aanzoeken wij den Heer Bestuurder der Weldadigheidsbureel hun in zijner gesticht te willen opnemen tot dat de vader hersteld zal zijn.

Waarvan akte, datum als boven

(get Geurinckx