PV 1337 – Verslag

Ten jare negentien honderd zestien 5 December.

Wij Van Springel Louis adjunkt commissaris enz; ontvangen van onzen agent Vermeir Jaak het volgende verslag in de Vlaamsche taal:

“Dezen morgen om 10 ¼ heb ik bestatigd dat den ingespannen hond van Vlassak Hubert geboren te Budel Holland  28-2-1872 en wonende te Deurne Kerkstraat n° 102 slachter niet voorzien was van lederen muilband en hij was ook niet voorzien van eene mat of deken om den hond op te leggen gedurende de rust; zijne kar was ook niet voorzien van naam of adresplaat”

Wij hebben betichte niet kunnen onderhooren omdat hij te Deurne woont.

Waarvan tegenwoordig verslag om aan de Duitsche overheid gezonden te worden.

Waarvan akte datum als boven

(get) Van Springel