Zaterdag – Als nieuwjaarsgift treedt de laatste verordening op het sluitingsuur in voege. Winkels, andere dan de gene welke voedingsmiddelen en tabak verkoopen om 6 uren. Herbergen en voedingsmiddelen 9 uren. Degenen welke de toelating der Duitsche overheid gekregen hebben om 11 uren. Dat zal een plezante nieuwjaar zijn.