Dinsdag – Gisteren is nonkel Sander te bed gebleven met een zware verkoudheid dachten we. In den namiddag verergerde zijn toestand zoodanig zelfs dat de dokter moest gehaald worden. Deze gaf ons echter weinig goeden moed. Hij vreesde zelfs voor eene fleuris en zou nog eens terug komen ’s morgens om half acht. Hij kan nog niets verzekeren.