Woensdag – Eene nieuwe miserie. Nergens zijn er geene kolen meer te krijgen en dit met zulke aanhoudende vorst en koude. Tot overmaat van ramp is het beginnen te sneeuwen sedert een, paar dagen. Eindelijk beginnen de stad en de komiteiten ook iets te doen om bedienden en kleinen burger te helpen in hunnen ellendigen toestand.

Tegen 2 cmen per stuk kunnen deze nu ook hunnen wasch laten doen. Ook is eene betalende soep gesticht voor dewelke fr. 3,50 op voorhand moet gestort worden waarvoor dan echter kolen en andere waren kunnen verkregen worden.

Ik heb vandaag ingeschreven op eene nieuwe samenwerkende maatschappij voor Kantoorhandels en Nijverheidsbedienden (in stichting) gezamentlijke aankoop van verbruiksartikelen. Ik heb ook ingeschreven in eene spaarmaatschappij voor aankoop van kolen.