Vrijdag – In de gazetten leest men niets anders dan: “Op het westelijk front niets van belang” of  “Rustige nacht”. En spijts deze nietszeggende berichten hoort men al maar toe, dag in dag uit, nacht en dag onafgebroken kanongebulder.

Echter schijnt toch de oorlog nogmaals eene andere phase ingetreden te zijn, namelijk het over en weer zenden van nota’s. Iets broeit er toch want verschillige prijzen zijn oneindig gedaald en verschillige woekeraars en Meirbeursmannen alias “Handelaars” hebben reeds een schone lap gekregen.

Zoo is natuurlijk het “”Buikvet” van 38 fr. gedaald tot 18 fr. Zeep van 11,00 tot 9,25 enz. Eene Duitsche verordening eischt het keukenkoper op. Echter is een datum van aangifte nog niet voorgesteld.