Woensdag – De vorst welke over drij of vier dagen zijne intree gedaan heeft houdt goed aan. Dag en nacht vriest het dat het kraakt. Dat moet er nu nog bij komen. De vaarten zijn reeds toegevroren en de Schelde ligt vol drijfijs. Dit zal natuurlijk den toevoer van de reeds zoo schaarsche levensmiddelen zeer bemoeilijken. En daarbij kosten de kolen dan nog 68 fr. de 1000 kg.

Vanmorgen heb ik de eerste platte wagens met een koppel ossen bespannen gezien.