Zondag – De nood wordt merkbaar nijpend. De honger doet zich in de meeste gezinnen goed gevoelen. De burgerspijszalen worden van uren voor de uitdeeling der noenmalen bestormd. Duizenden en nog duizenden kunnen er eten of het eten uithalen. Bij mij aan huis doet het zich ook gevoelen daar de broodrantsoenen verre van toereikend zijn en er van eetwaren in de winkels niet veel meer te krijgen is tenminste niet voor beurzen van gewoone menschen. De woekeraars en de levensmiddelen uitbuiters zullen daar wel voor zorgen.

Ik heb naar mijne huisbazin geschreven dat ik niet meer huishuur meer betaal dan voor de plaatsen welke ik betrek. Mijne huurlingen betalen mij ook niet meer.