Maandag – Te beginnen van vandaag treedt de nieuwe broodrantsoenering in voege. 300 gr. per dag per man. Daarbij geen patatten, weinig of niets andere voeding. Ook laat dien toestand zich reeds goed voelen. De burgerspijszalen zijn barstens vol en tot twee uren half drij staan de menschen nog maar altoos te wachten op een noenmaal.