Donderdag – De meeste scholen zijn dus voor onbepaalden tijd gesloten. Ter welker oorzake? Onder voorwendsel van kolennood. Maar zoo koud is het niet meer. Ten andere, er wordt reeds gezegd van een gedwongen verlof tot september, maar altijd zeker tot Paschen. Zoodus is het altijd zeker niet voor de kolen.

Ter gelegenheid van haren kerkgang heeft mijne schoonzuster ons een bezoek gebracht. Dit is gewoonlijk een koffieviziet. Mijne vrouw heeft wonderen moeten verrichten om haar iets te kunnen voorzetten. Echte acrobatische toeren van kookkunst want er is letterlijk niets te krijgen, zelfs niet met geld.