2e bureel
700#813
voorwerp: Inbeslagnemen van koopwaren door de Duitsche overheid.

Bekendmaking.

Met het oog op de handhaving van de bevoorrading met kolen in het Generaalgouvernement, bepaal ik hetgeen volgt:

Alle gestichten voor onderwijs en opvoeding, zoowel die van den staat en der gemeenten als de vrije gestichten, moeten tot nader bevel worden gesloten.

Zijn met zulke gestichten kostscholen verbonden, dan moeten alleen de voor het onderwijs dienende zalen gesloten worden.

De Gouverneurs kunnen, in bijzondere dringende gevallen, aan afzonderlijke gestichten voor een bepaalden tijd uitzonderingen toestaan.

De bestaande voorraden aan kolen worden hierbij in beslag genomen. Zij moeten onverwijld ter beschikking van de gemeenten worden gesteld, om in het openbaar belang benuttigd te worden. In geval van oneenigheid over de te betalen schadeloossstelling, beslist de Voorzitter van het Burgerlijk Bestuur voor de provincie.

Brussel, 14 Februari 1917.

De Gouverneur-Generaal in België,
Freiherr von Bissing, Generaloberst.