Vrijdag – Na eene herinvalling van den vorst, welke tot 18° onder 0 is gegaan, is vandaag de wind plotseling van oost uit zuidelijke richting gekomen zonder daarom merkelijk verzachting van temperatuur mede te brengen.

Dezen morgen zijn er veel jongens uit Duitsche ballingschap terug gekomen. Tot een 400-tal werden ze in de Falconkazerne onder dak gebracht. Een groote 20 heb ik er onder militair geleide naar over gebracht.